poniedziałek, 21 lipca 2014

Adres miejsca pracy nie zastąpi adresu zamieszkania pozwanego

Jednym z wymogów formalnych pozwu, w przypadku wytaczania powództwa przeciwko osobie fizycznej,  jest wskazanie miejsca i adresu jej zamieszkania.  Natomiast doręczeń pism sądowych sąd dokonuje w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie.  Pytanie zatem czy powód może podać w pozwie zamiast adresu zamieszkania pozwanego adres jego miejsca pracy, gdzie pozwany korespondencję na pewno odbierze. Powyższe zagadnienie prawne rozstrzygał ostatnio Sąd Najwyższy, który  uchwale z dnia 17.07.2014 r., III CZP 43/14, przyjął że niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca i adresu  zamieszkania pozwanego będącego osobą fizyczną jest brakiem formalnym pozwu uniemożliwiającym nadanie mu prawidłowego biegu. Oznacza to, iż w pozwie powód zawsze musi podać adres zamieszkania pozwanego, pod rygorem zwrotu pozwu. Natomiast jeśli pozwany nie odbierze korespondencji pod wskazanym w pozwie adresem i jednocześnie sąd nie będzie mógł zastosować fikcji doręczenia, powód będzie mógł wskazać adres jego miejsca pracy, na który sąd wyśle korespondencję.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz