wtorek, 25 lutego 2014

Z czym do komornika po zakończonej upadłości

W postępowaniu upadłościowym, zarówno w opcji likwidacyjnej jak i układowej, sporządzana jest lista wierzytelności na podstawie zgłoszeń wierzytelności dokonanych przez wierzycieli upadłego. Po prawomocnym jej zatwierdzeniu jest ona tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu, przy czym w upadłości likwidacyjnej dopiero po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego, natomiast w upadłości układowej – po zatwierdzeniu układu wraz z postanowieniem go zatwierdzającym. Nierzadko zdarza się jednak, iż wierzyciele zgłaszają swoje wierzytelności na podstawie tytułów wykonawczych uzyskanych przeciwko upadłemu jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Pozostaje zatem do rozważenia kwestia co dzieje się z takimi tytułami w przypadku, gdy zgłoszona na ich podstawie wierzytelność zostanie uznana na liście i lista ta zostanie zatwierdzona. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności do zatwierdzonej listy wierzytelności wierzyciel uzyska bowiem kolejny tytuł wykonawczy na tę samą wierzytelność, co do której wcześniej uzyskał wyrok bądź nakaz zapłaty w postępowaniu sądowym.